ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครงาน