ภาพกิจกรรม โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2563

« ของ 7 »

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน และประชาชนตำบลบ้านแหวน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้กับ นายอินตัน พงศ์คำมา ประชาชนบ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่