การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแหวน รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

« ของ 2 »