ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567