ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจ้างเหมาสถานที่ถ่ายเทขยะมูลฝอย) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศเผยแพร่แผนปี64