ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2562 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน (แบบฐานแผ่ขนาด 200 คน จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 734.00 ตารางเมตร) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ