ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสาร 27964(1)