ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จัดซื้อจัดจ้าง