ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนสมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวนได้รับทราบข่าวสาร ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

สภา