ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน