ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่งรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหน