ขอเชิญประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง QR CODE

ขอเชิญประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง QR CODE หรือ https://forms.gle/EgnRhUYbfJRwHZa3A

280176896_1585342505181782_9128680059807998348_n