ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือ-แปลง