ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ และกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
241521131_1422329198149781_2541346094821757215_n-แปลง