ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาลกลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศ ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาลกลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) พร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดู่)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง