ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารด้วนตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5344 – 1961 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

รับโอน(ย้าย)จพง.เทศกิจ