ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รับโอนพนักงานเทศบาล