ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน