การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี  โดยมีกำหนดการรับสมัครระว่างวันที่ 22 มีนาคม – 18 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.chiangmailocal.go.th

MJ Japan