ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
โดยระหว่างปิดเรียน ขอให้ผู้ปกครองและบุตรหลาน ดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัด ล้างมือเป็นประจำ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ไม่เดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ให้ทางผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอรับข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลบ้านแหวน ต่อไป