ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 ราคางบประมาณ 2,100,000 บาท นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,937,000 บาท

ประกาศรถกระเช้า