ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบ้านแหวน เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน
พบกับการแสดงบนเวที ซุ้มกิจกรรมนันทนาการ เช่น วาดภาพระบายสี การตอบปัญหา และเกมส์นันทนาการต่างๆ กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก