ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และกลุ่มครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และกลุ่มครอบครัวในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและความเข้าใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด
– สร้างความตระหนักต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
คลิ๊กเลย
ชุดสื่อความรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– สำหรับสถานศึกษา
สำหรับบุคคลทั่วไป