ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานโยธา) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5344-1961 รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามเอกสารแนบ

รับสมัครงาน