ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการตามโครงการณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีกิจกรรมการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงานมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-15’00 น. ณ ห้องประชุมและลานกิจกรรมหน้าเทศบาลตำบลบ้านแหวน และบริเวณหน้ากาดฝรั่ง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการอุบัติภัยหมู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจำลองสถานการณ์เหตุรถตู้บรรทุกนักเรียน ชนกับรถกระบะบรรทุก เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถและเหตุไฟไหม้รถ บริเวณหน้ากาดฝรั่ง โดยจะใช้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงานมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กำหนดการ

แผนที่