ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และประเภท พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบท้าย

ประกาศ