ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบ้านเลขที่ 146 บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 3.50 ถึง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,189.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ R5-05-66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะถนน คสล. หมู่ 5