ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปณสถาน บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดมคลุมป่าช้า หมู่ที่ 5