ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปณสถาน บ้านศรีสรร (ศรีจุม) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร (มีงานเทพื้นโดม) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ B1-13-66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดมคลุมป่าช้า หมู่ที่ 13