ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฐานแผ่ (หน้า รพ.สต. บ้านต้นเฮือด) พร้อมวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดใต้ผิวจราจร บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 8