ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาเปิด (บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าหมาก ต่อจาก รางระบายน้ำเดิม) บ้านป่าหมาก หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน กว้าง 4.20 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ W1-07-66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7