ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศขยายผิวถนน