ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง