ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างเหมาสถานที่ถ่ายเทขยะมูลฝอย)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาสถานที่ถ่ายเทขยะมูลฝอย งบประมาณ 2,300,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง.ขยะ