ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ 1,184,212 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศ