ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามแนบ

ประกาศ