ประกาศสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หางดง ณ วัดทรายมูล และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลหางดง)

S__10666110-แปลง