ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา และได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านแหวนจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและ   เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านแหวนอีกครั้ง โดยสามารถติดตามประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านแหวน และเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหวน www.baanwan.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร