ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 1)

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 4 มิถุนายก 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดแล้วนั้น

เนื่องจาก เทศบาลตำบลบ้านแหวนประกาศหมายเลขผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กผิดพลาด

ประกาศ