ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ราคางบประมาณ 729,000 บาท นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด (ให้บริการ) โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 705,000 บาท

ประกาศรถบรรทุก