ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีห้องประชุมศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเวทีห้องประชุมศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายราชันย์ ศรีกุณะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ