ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองหลวง ซอยนางจินดา ขุนหล่อ ช่วงที่ 2 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินลำเหมืองหลวง ซอยนางจินดา ขุนหล่อ ช่วงที่ 2 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง oyho

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ