ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วรรณพิชิตคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 550,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ