ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักถนนสายหลักปากทางบ้านดอนคาถึงบ้านเหมืองง่า บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธราวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 490,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ