ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาเปิด หลังกงสุลญี่ปุ่น บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ W1-06-66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูู้ชนะเสนอราคารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6