ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 610,600 บาท ราคางบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 710,800 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเประสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคา ม.1