ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาท ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ 710,800 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเประสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศ ม.1