ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์