ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างเหมากำหจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล