ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬา บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา